OGÓLNOPOLSKI KONKURS   PLASTYCZNY
„ŻYWIOŁY NATURY”, (Ziemia, Ogień, Powietrze, Woda).

Organizator:

     I      Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

            ul. Mikołowska 3.

     II    Adresaci konkursu:

           Uczniowie klas I – III      Szkoły Podstawowe

               IV – VIII Szkoły Podstawowe

  Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych (Licea, Technika, Szkoły Zawodowe,

          Domy Kultury, Ogniska Pozaszkolne).

    III   Termin i miejsce składania prac konkursowych.

           Prace należy dostarczyć  do dnia;  17 lutego 2023 roku, osobiście lub pocztą
  na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Mikołowska 3, 41 – 400 Mysłowice.

  

    IV   Cele konkursu.


V    Regulamin konkursu.


1.  Zadaniem chętnego ucznia będzie wykonanie jednej pracy.

2.  Wymagania techniczne pracy plastycznej: praca płaska, format – A3.

      wykonana dowolną techniką ( malarską, rysunkową, mieszaną i inną np. grafika). 

3.  Do etapu finałowego z jednej placówki przechodzi maksymalnie 5 prac.

      Prace nie podlegają zwrotowi.

4.  Każda praca na odwrocie na  dodatkowej kartce ( podklejonej, dołączonej do 

     pracy plastycznej), powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek,       

      adres szkoły, e-mail szkoły, ulica, miejscowość i kod pocztowy i własny tytuł  pracy.

5. Jury w osobach specjalistów, nauczycieli – plastyków, dokona oceny

6. Zwycięzcy otrzymają nagrody, upominki, dyplomy.

7. Wyniki zostaną ogłoszone w marcu na stronie na stronie mdk.edu.pl oraz Facebooku Młodzieżowego Domu Kultury.


Wyjaśnienie tematu:

„ŻYWIOŁY NATURY” – można zaprezentować np. poprzez krajobraz, który ukazuje w sposób oryginalny jakiś żywioł, można też np. pokazać ten żywioł w skali mikro, ale w powiększeniu. Liczy się pomysł i ciekawe wykonanie.