Polacy w historii krajów anglojęzycznych
Konkurs na komiks

Regulamin konkursuPrzypominamy!
KOMIKS – historia, fabuła wyrażona ciągiem następujących po sobie rysunków, uzupełnionych krótkimi podpisami (często w formie tzw. dymków
w polu rysunków). (Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996)