OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„KOSMICZNE PRZYGODY, WYCIECZKA W KOSMOS”,
(Jedną z inspiracji może być twórczość Stanisława Lema).


 I. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

ul. Mikołowska 3.

II. Adresaci konkursu:

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej

 IV – VIII Szkoły Podstawowe

Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych (Licea, Technika, Szkoły Zawodowe,

Domy Kultury, Ogniska Pozaszkolne).

III. Termin i miejsce składania prac konkursowych.

Prace należy dostarczyć  do dnia 18 lutego 2022 roku, osobiście lub pocztą 

na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Mikołowska 3, 41‑400 Mysłowice.

IV. Cele konkursu.

V. Regulamin konkursu.