OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„MUZYKĄ MALOWANE – MUZYCZNE IMPRESJE W SZTUCE”

2020/2021r.