MYSŁOWICE MOICH MARZEŃ”

Konkurs dla mysłowickich przedszkoli

i szkół podstawowych


Regulamin konkursu


I. Organizatorzy

II. Cele konkursu

III. Warunku uczestnictwa

KONKURS PLASTYCZNY:

- Imię i nazwisko, wiek, klasa (w przypadku uczniów szkół podstawowych)

- Przedszkole/ Szkoła

- Imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.


KONKURS POETYCKI:

- Imię i nazwisko, wiek, klasa

- Szkoła

- Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego przygotowano pracę


IV. Kontakt

Wszelkie niejasności związane z Regulaminem oraz udzielanie dodatkowych informacji – Kancelaria Prezydenta Miasta tel. 32 31 71 234.


V. Termin i miejsce nasyłania prac

Do 24 maja 2022 r. włącznie do Kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1; 41-400 Mysłowice.


VI. Jury i kryteria oceny prac konkursowych

W skład jury wchodzą:

- przedstawiciel Urzędu Miasta Mysłowice,

- przedstawiciel Mysłowickiego Ośrodka Kultury,

- przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury,

- przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice.


Kryteria oceny prac konkursowych:

- zgodność z tematem,

- interpretacja własna tematu,

- walory artystyczne i poetyckie,

- kompozycja,

- warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.


VII. Wyniki konkursu

Zostaną ogłoszone do dnia 30 maja 2022 r. poprzez ich umieszczenie na stronach internetowych organizatorów oraz przesłane pocztą mailową do wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych biorących udział w konkursie.


VIII. Nagrody

Zdobywcy miejsc I, II i III zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w dniu 5 czerwca br. podczas uroczystego podsumowania konkursu i spotkania z Prezydentem Miasta Mysłowice w Parku Słupna.

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Mysłowickim Ośrodku Kultury

w Mysłowicach.


IX. Uwagi dodatkowe

Każde przedszkole/ szkoła podstawowa do konkursu zgłosić może dowolną ilość prac. Tryb wyboru prac przesłanych na konkurs określą indywidualnie w każdej jednostce jej Dyrektorzy.


X. Patronat Honorowy

Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta Mysłowice