OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
„Wolna kopia Wielkich Dzieł Wybitnych Artystów”


 I. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach

ul. Mikołowska 3.

II. Adresaci konkursu:

Uczniowie klas :

I – III Szkoły Podstawowej

IV – VIII Szkoły Podstawowej

Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych (Licea, Technika, Szkoły Zawodowe, Domy Kultury, Ogniska Pozaszkolne).

III. Termin i miejsce składania prac konkursowych.

Prace należy dostarczyć  do dnia 29 lutego 2024 roku osobiście lub pocztą na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Mikołowska 3, 41‑400 Mysłowice.

IV. Cele konkursu.

V. Regulamin konkursu.

Praca powinna też mieć informację np. kopia wg obrazu („tu tytuł dzieła” nazwisko artysty tego dzieła) – swoje imię i nazwisko, wiek, klasa.

Wyjaśnienie tematu:

Należy wykonać pracę do wybitnego dzieła znanego artysty, która w miarę dokładnie oddaje oryginał dzieła w kolorze, kompozycji, jednocześnie może, ale nie musi być super szczegółowa, jednakże musi być dosyć wierna. „Wolna kopia” to oznacza, że może być miejsce na niewielką interpretację.