INFORMACJE I OGŁOSZENIA

Otwarcie ofert

opublikowane: 14 mar 2019, 21:41 przez Grzegorz Gadomski

13 marca 2019 r. otwarto oferty dotyczące dostawy szaf do przechowywania odczynników chemicznych.

Szczegóły informacji znajdują się w załączonym pliku.

Załączniki: informacja z otwarcia ofert.pdf

Otwarcie ofert

opublikowane: 14 sty 2019, 21:17 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 14 sty 2019, 21:22 ]

14 stycznia 2019r. nastąpiło otwarcie ofert dotyczących Dostawy sprzętu TIK dla szkół podstawowych w Mysłowicach w ramach projektu "Wysokie kompetencja w Mysłowickich szkołach podstawowych"

Dokładne informacje znajdują się tutaj: LINK


Nowe zapytanie ofertowe.

opublikowane: 4 sty 2019, 16:11 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 4 sty 2019, 16:16 ]

Przedstawiamy nowe zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK do szkół podstawowych w Mysłowicach.

Szczegóły znajdziecie Państwo w tym miejscu: Zapytanie ofertowe


Otwarcie ofert TIK (2)

opublikowane: 20 kwi 2018, 15:29 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 20 kwi 2018, 15:31 ]

Informacja z otwarcia ofert

Szanowni Państwo

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Na podst. art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t. j. z późn. zm.), Zamawiający podaje następujące informacje:


  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: - 482.327,81 PLN brutto.


Szczegóły


Unieważnienie przetargu

opublikowane: 6 kwi 2018, 08:42 przez Grzegorz Gadomski

W dniu 3. kwietnia 2018 r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach wpłynęło zawiadomienie o niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego. Po przeanalizowaniu całości zgromadzonej dokumentacji, ze względu na rozbieżności interpretacyjne

na zastosowanie stawki podatku VAT, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowanie zostaje unieważnione.

Czytaj dalej


Otwarcie ofert

opublikowane: 23 mar 2018, 18:03 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 23 mar 2018, 18:05 ]

23 marca 2018r. W siedzibie MDK otwarto oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn: "Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni biologiczno-przyrodniczych, geograficznych i fizycznych dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".

O informacji można przeczytać pod adresem: Informacja z otwarcia ofertPytania i odpowiedzi

opublikowane: 14 mar 2018, 14:25 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 14 mar 2018, 14:26 ]

Pytania i odpowiedzi do przetargu na Dostawę sprzętu TIK dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu "Wysokie kompetencje w Mysłowickich szkołach podstawowych" znajdują się poniżej:


Pytania i odpowiedzi


Otwarcie ofert

opublikowane: 5 mar 2018, 17:28 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 5 mar 2018, 18:37 ]

5 marca 2018 r. otwarto oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn."Dostawa pomocy dydaktycznych..."


Szczegóły


Ogłoszenie przetargu

opublikowane: 23 lut 2018, 14:48 przez Grzegorz Gadomski

MDK Mysłowice ogłasza przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni matematycznych, biologiczno-przyrodniczych, fizycznych, chemicznych, geograficznych dla 14 szkół na potrzeby realizacji projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”.


Szczegóły


Nowe zapytanie ofertowe

opublikowane: 14 lut 2018, 13:02 przez Grzegorz Gadomski

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zapytaniem ofertowym, tym razem dotyczącym zakupu licencji dostępowej do programu on-line


Zapytanie ofertowe na zakup licencji on-line


Otwarto oferty na dostawę mebli

opublikowane: 8 lut 2018, 15:59 przez Grzegorz Gadomski

7 lutego 2018r. Po upływie terminu dostarczania ofert na "Dostawę mebli do mysłowickich szkół..." W siedzibie MDK w Mysłowicach otwarto przysłane oferty. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym TUTAJ .


Wyniki konkursów

opublikowane: 2 paź 2017, 20:11 przez Grzegorz Gadomski

W Młodzieżowym Domu Kultury w Mysłowicach rozstrzygnięto konkursy:

  1. Na stanowisko: "Koordynator projektu"

  2. Wyniki konkursu na stanowisko: "Osoba ds. Rozliczeń Projektu"

  3. Wyniki konkursu na stanowisko: "Osoba ds. Zamówień Publicznych"

Protokoły znajdują się w załącznikach poniżej.

Załączniki: Rozstrzygnięcie konkursu_koordynator projektu.pdf Rozstrzygnięcie konkursu_osoba ds. rozpliczeń projektu.pdf Rozstrzygnięcie konkursu_osoba ds. zamówień publicznych.pdf

Regulamin

opublikowane: 14 wrz 2017, 22:00 przez Grzegorz Gadomski

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych''

Załączniki: Regulamin_11_1_4.pdf Załacznik_nr_.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Koordynatora Projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych"

opublikowane: 14 wrz 2017, 21:44 przez Grzegorz Gadomski

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Koordynatora Projektu

pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Załączniki: Nabor_koordynator.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Osoby ds. Zamówień Publicznych w Projekcie pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych"

opublikowane: 14 wrz 2017, 21:42 przez Grzegorz Gadomski

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Osoba ds. Zamówień Publicznych

pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Załączniki: Nabor_osoba_ds_zamowien_publicznych.pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Osoby ds. Rozliczeń Projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych"

opublikowane: 14 wrz 2017, 21:37 przez Grzegorz Gadomski [ zaktualizowane 14 wrz 2017, 21:40 ]

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Mysłowicach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Osoba ds. Rozliczeń Projektu

pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych”

Załączniki: Nabor_osoba_ds_rozliczen.pdf